# تبدیل_فایل_exe_به_jpg_با_استفاده_از_یک_ترفند_کوچک