History

پوشه ثبت وقایع (History) :

Browser بصورت خودکار وقایع هر جلسه مرور در اینترنت را در پوشه ای به نام History ثبت و ضبط می نماید . برای مشاهده مطالب پوشه بر روی History کلیک کنید نوار History در امتداد طرف چپ Browser ظاهر میشود.

تنظیمات مربوط به ثبت وقایع :

در تب
General روی قسمــــت History عدد مـــورد نظر واقع در کادر متن Days to keep page in History را وارد می کنیم . با تغییر عدد ثبت شده در این قسمت ، تعداد روزهای حفظ این اطلاعات مشخص می شود.( البته در صورتی که آن صفحه در طی این تاریخ بازدید نشود.)پاک کردن پوشه
History :
در قسمت
History به برگ نشان General مراجعه مینمائیم اگر گزینه Clear History را کلیک کنیم یک کادر پیغام ظاهر میشود. از شما برای حذف کلیه گزینه های پوشه سئوال میشود.

/ 0 نظر / 31 بازدید