دسته بندی ایمیل ها در پوشه های مختلف

شما می توانید نامه هایی با موضوعات مختلف را در پوشه های متعدد نگهداری نمایید . برای ایجاد یک پوشه به سه روش می توان عمل کرد :

- روش اول

انتخاب گزینه ی Foldersاز فریم سمت چپ Mailbox . در این حالت صفحه ای برای دریافت نام Folder جدید باز می شود . با درج نام و انتخاب کلید Add Folder ، Folder جدید به لیست Folder های موجود اضافه خواهد شد . ( در این صفحه لیست Folder های استاندارد صفحه ی Inbox
نمایش داده شده است )

- روش دوم

انتخاب گزینه ی
Add که در مقابل گزینه ی Folders قرار دارد . با انتخاب ابن گزینه پنجره ای باز می شود که نام Folder جدید را دریافت می کند . پس از فشردن کلید Ok ، Folder جدید در لیست Folder
های موجود اضافه خواهد شد .

- روش سوم

انتخاب منوی کشویی
Move To
Folder که در سمت راست صفحه ی Inbox تعبیه شده است و سپس انتخاب گزینه ی new Folder از منوی جاری و کلیلک بر روی گزینه ی Ok .

برای انتقال ایمیل به
Folder مورد نظر Check Box
کنار ایمیل را فعال کرده ، از منوی کشویی سمت راست نام Folder را انتخاب و با فشردن کلید Ok
میل جاری را به پوشه ی مربوطه انتقال می دهیم .
چنانچه بخواهیم لیست
Folder های موجود گزینه ی Hide یا Show مقابل My Folders را کلیک می کنیم . در حالت عادی که Folder ها آشکار می باشند گزینه ی Hide فعال است . با یک بار کلیک روی این گزینه بطور اتوماتیک تبدیل به Show خواهد شد . این در حالی است که با این عمل Folder
ها مخفی شده اند .

/ 0 نظر / 128 بازدید