خاموش کردن سیستم بدون از دست دادن پنجره ها و برنامه های در حال اجرا

خاموش کردن سیستم بدون از دستدادن پنجره ها و برنامه هایدر حال اجرا 

حتما تا به حال به این موقعیتبرخورده کرده اید زمانیکه مشغول کار با کامپیوتر هستید و برنامه هایمتعددیدر حالاجرا است به دلیلیناچار به خاموش کردن کامپیوتر میشوید .در این صورت با این همهبرنامه و چیزهاییکه پیش روی شماست چه کار میکنید باید حتما از همه آنها خارج شوید؟ نه اصلا لازم نیست !
زیرایکیاز قابلیتهایویندوزXP خروج از ویندوز بدون بستن برنامه هایفعال و در حالاجرا است
.
قابلیت Hibernate در ویندوز XP امکان خاموش کردن کامپیوتر بدون بستن پنجره ها وبرنامه ها را به راحتیدر اختیار شما قرار میدهد
 
برایاستفاده از این قابلیت کافی است بر روی منوی Start کلیک کرده و Turn off computer را OK کنید البته لازم نیست از برنامه هایفعال خارج شوید
.
حالا کلید Shift را پایین نگه دارید. در این حالت کلمه Stand by به کلمه Hibrenate تغییر پیدا میکند ! حال روی آن کلیک کنید
.
پس از این کار کامپیوتر شما به طور کامل خاموش می شود ولی مرتبه بعد که کامپیوتر راروشن می کنید و وارد ویندوز می شوید همه پنجره ها و برنامه هایفعال که قبل ازخاموش کردن پیش رو داشتید را ملاحظه میکنید
.
تذکر :قابلیت Hibrenate فقط در زمانیاجرا خواهد شد که قبلاً فعال شده باشد.برایفعال سازی Hibrenate این مسیر را دنبال کنید
:

Start Menu --> Control Panel --> Power Options-->Hibrenate

حال گزینه Enable hibernation را علامت زده و خارج شوید.

/ 2 نظر / 42 بازدید
وحید

مرسی جالب بود

ل

جون کست الکی ننویس