میانبر ها در ویندوز هفت

میانبر های راهبردی ویندوز

  1. [Win+M] – همه پنجره های باز را مخفی می کند

  2. [Win+Shift+M] –همه پنجره های مخفی را باز می کند

  3. [Win+D] :- نمایش دسکتاپ

  4. [Windows+Up] – پنجره را به بزرگترین اندازه نمایش می دهد

  5. [Windows+Down] – پنجره را مخفی می کند /دوباره نمایش می دهد

  6. [Windows+Left] – پنجره را به سمت چپ هدایت می کند

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...