شما می تونید برای دریافت نسخه رایگان nod32 به سایت زیر مراجعه کنید:

http://www.eset.com/download/free_trial_download_int.php

البته باید سرعت خوب داشته باشید وگرنه باید یک ساعت و اندی منتظر بمونید