برای جلوگیری از هک شدن در یاهو رعایت این نکات ضروری است:

1- در انتخاب کلمه رمز دقت کنید.

2- قراردادن کلمه YMSGR در ابتدای رمز باعث جلوگیری از فرستادن رمز شما توسط تروجان برای کسی دیگر می شود.

3- قراردادن & و در ادامه تعدادی فاصله یا همان Space در پایان رمز باعث میشود رمز شما برای دیگران قابل خواندن نباشد.

4- از یک ویروس کش قوی استفاده کنید.

5- از VOICE CHAT  بپرهیزید.