آشنایی با چند اصطلاح اینترتی

1. آدرسی که به یک صفحه Web یا هر منبعی بر روی وب جهانی و به طور کلی اینترنت اشاره میکند URL نامیده میشود . URL ساختاری دارد که بیان میکند چگونه میتوان به یک منبع خاص دسترسی پیدا کرد و در واقع این اطلاعات حاوی اطلاعاتی درباره نام کامپیوتر میزان و راه دسترسی به آن است .
http://www.w3c.%20org/tr/html4/types.htmlاین
URL به یک سرویسگر وب اشاره میکند زیرا http در اول آن آماده بر روی این سرویسگر وب که http://www.etvto.ir/ostadonline/www.w3c.org نام دارد فایلی به نام Types.html که در یک دایرکتوری به نام /tr/html4 قرار گرفته ، ftp://ftp.w3.org/pub/ این URL به دایرکتوری pub بر روی یک میزبان با نام ftp.w3c.org اشاره میکند که با استفاده از پروتکل ftp به آن دسترسی پیدا میکنیم .

2.
HTML : مخفف کلمه Hyper Text Markup Language یک زبان برنامه نویسی Coding که میتواند Multimedia ( صورت و تصویر و عکس ) را به زبان Coding ارســــال کند و یک Browser
می تــواند این کدها را به شکل صفحه عادی نمایش دهد .

 


ادامه مطلب ...