برای تحقق این امر ابتدا نرم افزار  regedit.exe  را اجرا کنید و سپس:

وارد مسیر زیر شده

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi

on\Int ernetSetting\Zone\3

روی دستور ١٨٠٣ دوبار کلیک کرده و درون آن مقدار ٣ را وارد کنید بعد از تاید این مقدار و باز کردن دوباره اینترنت اکسپلورر دیگر هیچ کاربردی نمی تواند از اکسپلورر فایلی را دانلود کند برای بازگشت به حالت اولیه مقدار 3 را پاک کرده و به دستور 1803 عدد صفر بدهید.