تغییر حــــــــروف از بزرگ به کوچک

چنانچه بخشی از متن و یا تمام آن به اشتباه و یا عمداً با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شده و تصمیم دارید آنها را به حروف کوچک تغییر دهید کافی است پس از انتخاب نوشته دکمه‌های Shift+F3 را همزمان فشار دهید ، این فرمان سه حالت را برای شما نمایش میدهد:

1- کلیه حروف را کوچک نمایش میدهد.

2- کلیه حروف را بزرگ نمایش میدهد.

3- حرف اول کلمات را بزرگ نمایش میدهد