Esc لغو عملیات در حال انجام ▪ F۱ راهنما. ▪ F۲ در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیره فایل جاری.

-small;">▪ F۳ جستجو.

-small;">▪ F۴ باز کردن لیست پایین رونده Address Bar

-small;">▪ F۵ به روز آوری Refresh

-small;">▪ F۶ مانند کلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند.

-small;">▪ F۱۰ پرش به منو های اصلی یک پنجره مثلFile,Edit,View, ...

-small;">▪ F۱۱ پنجره جاری را تمام صفحه می کند.

-small;">▪ PrintScreen در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایش عکس مثل Ms-Paint آن را Paste کنید .

-small;">▪ Tab بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند .

-small;">▪ Space در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down

-small;">▪ BackSpace در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگر اینترنت اکسپلورر معادل Back است.

-small;">▪ Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.

-small;">▪ End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.

-small;">▪ PageUp در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود.

-small;">▪ PageDown در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.

-small;"> 

-small;">elima.sub.ir| دنیای شگفت )‌-small;"> -small;">ترکیبات کلید Ctrl

-small;">▪ Ctrl+q در بعضی از برنامه ها خروج است.

-small;">▪ Ctrl+w در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms-Word, کلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.

-small;">▪ Ctrl+e جستجو در مسیر جاری.

-small;">▪ Ctrl+r تازه کردن صفحه معادل کلید F۵ و Refresh

-small;">▪ Ctrl+y وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل به جلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .

-small;">▪ Ctrl+i باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites

-small;">▪ Ctrl+o باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open

-small;">▪ Ctrl+p پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.

-small;">▪ Ctrl+a انتخاب همه آیتم ها.

-small;">▪ Ctrl+s در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری .Save

-small;">▪ Ctrl+d در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاک می کند. (ترفندستان.کام)

-small;">▪ Ctrl+f جستجو.

-small;">▪ Ctrl+h معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)

-small;">▪ Ctrl+l در اینترنت اکسپلورر معادل File>Open است.

-small;">▪ Ctrl+z بازگشت به آخرین عملیات انجام شده .Undo

-small;">▪ Ctrl+x انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.

-small;">▪ Ctrl+c کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy

-small;">▪ Ctrl+v فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد.Past

-small;">▪ Ctrl+b پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می کند.

-small;">▪ Ctrl+n در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجره جدید باز می کند.

-small;">▪ Ctrl+F۱ در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند .

-small;">▪ Ctrl+F۴ باز کردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز.

-small;">▪ Ctrl+F۱۰ باز کردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل File,Edit,.. ..

-small;">▪ Ctrl+BackSpace موقع ویرایش متن همان کار BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاک می کند.

-small;">▪ Ctrl+۵ معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.

-small;">▪ Ctrl+Home درحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.

-small;">▪ Ctrl+End درحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.

-small;">▪ Ctrl+Insert کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد(Copy).

-small;"> 

-small;">elima.sub.ir| دنیای شگفت )‌-small;"> -small;">ترکیبات کلید Alt

-small;">▪ Alt+A باز کردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی Add to Favorites

-small;">▪ Alt+D انتقال مکان نما به Address Bar

-small;">▪ Alt+F۴ بستن پنجره جاری.

-small;">▪ Alt+Space Bar معادل راست کلیک بر روی نوار عنوان پنجره جاری.

-small;">▪ Alt+Esc پیمایش بین پنجره های باز جاری.

-small;">▪ Alt+Tab سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری.

-small;">Alt+BackSpace در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می کند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)

-small;">▪ Alt+Home در مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند.

-small;">▪ Alt+Right Arrow معادل Forward در مرورگر ویندوز.

-small;">▪ Alt+Left Arrow معادل Back در مرور گر ویندوز.

-small;">▪ Alt+Number ترکیب کلید Alt به همراه زدن یک عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یک کاراکتر معادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش می دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و ۷۸۹ را وارد کنیم پس از رها کردن کلید Alt این کاراکتر نمایش داده می شود : آ§ .

-small;">▪ Alt+Enter متعلقات (Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد.

-small;">▪ Alt+PrintScreen از پنجره جاری یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد.

-small;"> 

-small;">elima.sub.ir| دنیای شگفت )‌-small;"> -small;">ترکیبات کلید Shift

-small;">▪ Shift+F۱۰ معادل راست کلیک.

-small;">▪ Shift+Del پاک کردن کامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این که به سطل بازیافت انتقال یابد پاک می شود.

-small;">▪ Shift+tab وارونه کاری که Tab انجام می دهد.

-small;">Shift+Insert فراخوانی اطلاعات از حافظه کلیپبورد (Paste)

-small;"> 

-small;">elima.sub.ir| دنیای شگفت )‌-small;"> -small;">ترکیبات WinKey

-small;">▪ خود WinKey باز شدن منوی Start در ویندوز.

-small;">▪ WinKey+E باز کردن My Computer در حالت Folders.

-small;">▪ WinKey+R باز کردن پنجره Run.

-small;">▪ WinKey+U باز کردن پنجره Utility Manager.

-small;">▪ WinKey+D نمایش دسکتاپ معادل Show Desktop

-small;">▪ WinKey+F جستجو.

-small;">▪ WinKey+Ctrl+ F جستجوی یک کامپیوتر در شبکه.

-small;">▪ WinKey+L قفل کردن کامپیوتر .یا رفتن به حالت Swich User

-small;">▪ WinKey+M تمامی پنجره های باز را Minimize می کند.

-small;">▪ WinKey+Shift+ M تمامی پنجره های Minimize شده را Restore می کند.