مبحث اول :نحوه اتصال به اینترنت
 

ابتدا باید یک Connection بسازیم.

1- ابتدا از منوی Start گزینه control Panel را انتخاب می کنیم

2- سپس وارد Network Connection می شویم

3- گزینه Create a New connection را انتخاب میکنیم

4- در پنجره باز شده دکمه Next را انتخاب کنید

5- در پنجره بعدی گزینه اول را انتخاب می کنیم و کلید Next را می زنیم

6- سپس در پنجره بعدی گزینه دوم را مطابق شکل انتخاب و کلید Next را فشار می دهیم

7- در پنجره بعدی گزینه اول را انتخاب می کنیم و کلید Next را فشار می دهیم

8- در قسمت ISP Name یک نام دلخواه برای Connection خود انتخاب کرده و گزینه Next را فشار می دهیم

9- در پنجره بعدی شماره Isp خود را که در کارت نوشته شده است وارد می کنیم و کلید Net را فشار می هیم

10- در این پنجره می بایست نام کاربری و رمز عبور را که بر روی کارت نوشته شده وارد کنیم و کلید Next را فشار دهیم

11- در قسمت آخر کلید Finish را فشار می دهیم