چنانچه پس از بازدید یک سایت تمایل به بازدید مجدد آن سایت داشتید ، دیگر لازم نیست برای دسترسی به آن ، آدرس URL را تایپ کنید. زیرا Internet Explorer امکان ذخیره سازی سایتهای مورد علاقه را در اختیارتان قرار میدهد.


افزودن یک آدرس وب به لیست سایتهای مورد علاقه
Favorites :


ابتدا به صفحه ای که میخواهید آن را به لیست
Favorites اضافه کنید میروید. سپس از Toolbars گزینه Favorites را انتخاب نمودهT صفحه به دو قسمت تقسیم میشود. از قسمت چپ صفحه گزینه Add را کلیک نموده ، سپس نامی را به دلخواه برای سایت انتخاب کنید و سپس با کلید OK موارد را تائید نمایید.
* تذکر :

بطور کلی
Favorites
دارای فولدرهای زیر است :
Soft ware up dates, Media, Links, Chanel شما میتوانید سایتها را به روش بالا مستقیماً داخل Favorites
ذخیره کنید. یا اگر خواستید به منظور سامان دهی بهتر آنها را داخل فولدر ذخیره نمایید.
برای اینکار کافی است پس از انتخاب گزینه
Add روی دکمه Creat in
کلیک کرده فولدر مورد نظر را انتخاب و موارد را تائید کنید . همچنین میتوانید فولدرهایی اضافه کنید که در زیر به شرح آن می پردازیم.
بعد از انتخاب گزینه
Favorites از Toolbar به منظور سازماندهی فولدرها روی گزینه Organize
کلیک کنید تا پنجره ای ظاهر شود.
انتخاب
Creat Folder باعث بوجود آمدن فولدر جدید میشود . با کلیک بر روی فولدرهای جاری و انتخاب Rename میتوانیم نام آنها را عوض کنیم با کلیک روی فولدر مورد نظر و انتخاب Delete فولدر پاک میشود و همچنین با انتخاب سایت مورد نظر قسمت راست و کلیک بر روی Move to Folder لیستی از اسامی بقیه فولدرها ظاهر میشود که با کلیک روی فولدر مورد نظر و انتخاب گزینه ی OK
سایت مورد علاقه به فولدر انتخاب شده انتقال پیدا میکند.

مشخص کردن صفحات وب برای مشاهده در حالت
Offline :


برای مشاهده یک صفحه در حالت
Offline به هنگام ایجاد یک ورودی برای لیست Favorites پس از اینکه کادر Add باز شد گزینه Make Availble Offline را فعال کنید.
به این ترتیب روی سایت مورد نظر کلیک کنید و بعد از آن پنجره را ببندید. این روش فقط برای به روز رسانی یک صفحه است .

به روز رسانی همه صفحات
Offline :


برای این کار در منوی
Tool روی Synchronize کلیک نمائید به این ترتیب مندرجات Favorites بارگیری میشود.
فرایند بروز رسانی اطلاعات در فایلها به معنی حذف اطلاعات قدیمی نیست، مرورگر اینترنت اطلاعات جدید را یافته و آنها را بارگیری میکند.