ساخت فایل "زیپ" یا "رار" با برنامه WinRAR

1- روی فایل مورد نظر راست کلیک کنید و به WinRARاشاره کنید و گزینه Add to archiveرا انتخاب کنید در پنجره ای که باز می شود :

اگر می خواهید با بیشترین مقدار ممکن فایل را فشرده کنید : پایین سمت چپ از دو ابزار کشویی موجود در Compression methodگزینه Bestرا انتخاب کنید.        در قسمت  Archive formatتعین کنید که فایل فشرده "زیپ" یا "رار" باشد.)فایل "رار"نسبت به فایل"زیپ"بیشتر فشرده میشه)

2- گزینه OK را فشار دهید تا فایل فشرده ساخته شود.

بر گرداندن فایل فشرده

-          روش اول:بر روی فایل فشرده راست کلیک کنید و به WinRARاشاره کنید و گزینه Extract toرا کلیک کنید.با این کار برنامه پوشه ای هم نام آن کنار فایل فشرده ایجاد می کند و فایل جدید را در آن می ریزد.

-          روش دوم:بر روی فایل مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه Open را فشار دهید.در پنجره باز شده فایل مورد نظر را انتخاب کنبد و از کلید ترکیبی Ctrl+Cرا فشار دهید تا فایل انتخاب شده رونوشت شود و سپس در جایی که می خواهید فایل را کپی کنید راست کلیک کرده و گزینهPaste را بزنید .