داخل Control Panel شوید .
۲- بعد روی phone and modem option کلیک کنید .
۳- توی این صفحه ایکه باز میشه از بالا بین سه تا صفحه صفحه ی
modems رو اننخاب کنین .
۴- بعد در پایین بین ۳ گزینه properties را باز کنید .

۵- سپس بین ۷ گزینه بالا advanced رو انتخاب کنید .۶- در قسمت ۷ یعنیEXTRA SETTINGS تایپ می کنیمS۱۰=۵۰ بعد OK