برای شروع پسوند فایل را به Zip تغییر داده و سپس روی آن دوبار کلیک کنید. در این قسمت فولدری به‌نام فرمت وجود دارد، مثلا اگر سند پاورپوینت باشد، این فولدر ppt نام دارد و اگر سند ورد باشد، word. این فولدر را باز کنید و به فولدر Media بروید تا تصاویر موجود در سند را ببینید.