بتدا اینترنت اکسپلورر را باز کرده و در آدرس بار، آدرس زیر را تایپ کنید:

https://edit.yahoo.com/config/delete_user

در صفحه ای که ظاهر می گردد نام کاربری (Yahoo ID) و پسورد مربوط به

ایمیل یاهو را وارد کنید.

سپس صفحه ای با عنوان Terminating your Yahoo! Account باز می شود.

پسورد خود را یکبار دیگر وارد نموده و دکمهء YES را بزنید.